Za pomocą Simplenoter - simntr.pl możesz tworzyć publiczne notatki.
Możesz przenieść tekst, adres albo inną wiadomość między komputerami.

Lista zakupów i inne podręczne notatki będą dostępne bez logowania.
Użyj wygenerowanej nazwy notatki albo podaj własną: